Kalite Politikası | Ramada Resort Side
Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI

    Ramada Resort By  Wyndham  Hotel olarak ulusal ve uluslararası standartlarda yönetim sistemimizi kurmak ve uygulamak; misafir memnuniyetini en iyi şekilde sağlamak ana hedefimizdir

Misafir memnuniyeti odaklı düşünmeyi ve bu çerçevede misafir beklenti ve ihtiyaçlarını tespit edip en üst düzeyde memnuniyet sağlarız. Bunu başarabilmek için en değerli desteği, alanında uzman çalışanlarımızdan almaktayız.

 Misafir, çalışan ve diğer taraflardan gelebilecek geri bildirimleri, yasal mevzuatların da ötesinde müşteri odaklı bakış açısı ile adil ve tarafsız olarak değerlendiririz.

 Tüm çalışanların sistemimize katkıda bulunmasını sağlarız. Kurum kimliğini tüm çalışanlara aşılayarak ekip çalışmasına inanan çalışanlar yaratır ve uzun süreli grup bünyesinde kalmalarını sağlarız. Yaptığımız öncü çalışmalarla sektöre yön verir, örnek oluruz. Personele ve misafirlere dil,din,ırk  ayrımı yapılmaz. Herkesi eşit olarak değerlendiririz

Misafirlerimizin sağlıklı bir şekilde beslenmeleri için tüm besin maddelerini dengeli ve yeter miktarda bulunduran fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temiz gıdalar sunarız

 

İşletmemizde gıdaların hammadde alımı, depolanma, hazırlanma ve sunum aşamalarında gıda güvenliği ve hijyen standartlarını çalışan tüm personelimizle bilinçli bir şekilde uygularız

İşletme olarak hijyen standartlarını sürekli olarak yükseltir ve bunun bir sistem olarak uygulanmasını sağlarız

 

İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlarız.

 

“Sıfır iş kazası” ve “sıfır meslek hastalığı” hedefimiz doğrultusunda her seviyedeki çalışanımızın ve paydaşlarımızın sağlık ve güvenlik koşullarını sağlamak üzere oluşabilecek tehlikeleri, iş kazası ve meslek hastalıkları doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini detaylı risk değerlendirmeleri ve kök neden analizleriyle önceden tespit ederek gerekli önlemleri alıp ortadan kaldırıp ve azaltmaya yönelik faaliyetler yürütürüz.

 

Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğiterek danışma ve katılımlarını sağlarız. iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi sağlanırken, paydaşlarımızın da iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konulan kurallara uymalarını sağlarız.

 

Ülke ve bölge politikalarına, yasalara uyumlu çalışarak yeni yatırımlar yapar ve bulunduğumuz konumda lider olmayı hedefleriz.

 

Tüm çalışanlarımızın etik ilkelere bağlılığını sağlamak adına eğitimine önem verir, bilgi paylaşımını sağlarız.

 

Tesisimizde sevgi, saygı ve huzur ortamında çalışanlarımızın motivasyonunu artırır, takım ruhu içinde çalışmalarımızı sürdürürüz.

 

Ulusal ve Uluslararası tur operatörleri ve tedarikçilerimizle eşit koşullar sağlayarak, maximum karlılıkla, uyumlu ve iletişim halinde çalışmalarımızı sürdürürüz.

 

Yerel yönetimler, tedarikçi firmalar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak çevre koruma ve sosyal sorumluluk projelerinin üretilmesine katkıda bulunuruz.

 

 Misafirlerimize yöredeki tarihi ve kültürel faaliyetleri sunarak bölgedeki turizme katkı sağlarız.

 

Bulunduğumuz yerlerde yerel istihdamı artırmak, doğal yaşamı korumak  ve zenginleştirmek için gerekli önlemleri alırız.

 

Açık ve şeffaf yönetim biçimimizi profesyonellik, dürüstlük, çalışkanlık, güvenirlik ilkelerimizle oluşturur, yaptığımız tüm faaliyetleri çalışanlarımız ve kamuoyu ile paylaşırız.

 

                                                                                                            GENEL MÜDÜR

                                                                                                             FERHAT YALÇINKAYA

whatsapp
WhatsApp
hemen_ara
Hemen
Ara