Çerez Politikası

Çerez Aydınlatma Metni

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TERMESOS TURİZM İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. 

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. 

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler. 

 

Çerez Çeşitleri

 1. Kullanım süresine göre çerez çeşitleri : İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. 
  1. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. 
  2. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. 

 

 1. Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler : Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. 

 

 1. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi https://byzhotels.com tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. 

 

 1. Kullanım amaçlarına göre çerezler : İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır: 

 

 1. Zorunlu Çerezler, internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraf çerezlerdendir. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların ziyaretçiler tarafından daha fazla tercih edildiğini anlamamıza yardımcı olmaktadır.

 

 1. Reklam/Pazarlama Çerezleri, internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

 

 1. İşlevsel Çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır. 

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler 

 

Çerezler

İşlenme Amacı

Hukuki Sebepler

Zorunlu Çerezler

Talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla 

 1. KVKK m.5/2-c: “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

Veya

 1. KVKK m.5/2-f: “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Kapsamında işlenmektedir. 

 

Reklam ve Pazarlama Çerezleri

İş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve ilgili reklamların tarafınıza gösterilmesi amacıyla

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK m.5/1 kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.  

İşlevsel Çerezler

Internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK m.5/1 kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.  

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

 

Çerezin İsmi

Çerezin Amacı

Çerez Tipi

Çerezin Saklanma Süresi

Kimlik Doğrulama ve Oturum Yönetimi Çerezleri

Oturum Çerezleri (Session Cookies)  

analytics_storage  

İnternet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olup talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Sayfaya girildiğinde aktif olarak yerleştirilmektedirler

Birinci taraf çerez

Oturum süresince saklanırlar. 

Form Doğrulama ve Güvenlik Çerezleri

CSRF Çerezleri (Cross-Site Request Forgery Protection Cookies)  

İnternet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olup talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (form doldurma) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Sayfaya girildiğinde aktif olarak yerleştirilmektedirler

Birinci taraf çerez

Oturum süresince saklanırlar. 

Gizlilik Tercihleri Çerezleri. 

Tercih Çerezleri (Preference Cookies) 

İnternet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olup talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Sayfaya girildiğinde aktif olarak yerleştirilmektedirler

Birinci taraf çerez

365 gün süreyle saklanmaktadır. 

Analitik ve Performans Çerezleri
Analitik Çerezler (Analytics Cookies)
ad_storage

Bu çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Yalnızca anonim istatistikler üretilmekte kişilerin internet gezinmelerini farklı internet siteleri veya uygulamalar arasında çapraz takibi amacıyla kullanılmamaktadır

Birinci taraf çerez

180 gün süreyle saklanmaktadır. 

Reklam ve Hedefleme Çerezleri
Reklam Çerezleri (Advertising Cookies)
Çerez Adı: id (DoubleClick/Google)
Çerez Adı: fr (Facebook)
ad_storage

Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla yerleştirilmiş reklam ortaklarımızın çerezleri olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar gösterme amacıyla kullanılmaktadır

Üçüncü taraf çerez  

365 gün süreyle saklanmaktadır. 

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri
İşlevsellik Çerezleri (Functionality Cookies)
cookies_accepted
analytics_storage

Bu çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak üzere) amaçlarıyla kullanılmaktadır.

Birinci taraf çerez

90 gün süreyle saklanmaktadır. 

 

İlgili Kişilerin Talepleri 

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre Mehmetçik Mahallesi 1243. Sokak İdea İş Merkezi Sit. No:2/101 Muratpaşa/ANTALYA adresine yazılı olarak veya e-postasının sistemimizde kayıtlı bulunması halinde söz konusu e-posta üzerinden kvkk@byzhotels.com e-posta adresine iletebilmektedir. 

 

 

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

 İnternet sitemizde yer alan "Çerezleri Yapılandır" butonuna tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. 

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

 1. Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

 1. Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustufirefox-surumunde-gelismis-izlenme-koruma

 1. Safari 

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr TR

 1. Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 1. Adobe Analytics 

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

 1. Google Adwords 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

 1. Google Analytics 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

whatsapp
WhatsApp
hemen_ara
Hemen
Ara